Verksamhetsberättelse 2023 för Djurens Vänner i Uppsala

 

Styrelsen för Djurens Vänner i Uppsala vill härmed avge följande redovisning för föreningens 56:e verksamhetsår.

 

Styrelsen

Eva E-L          Ordförande

Lena E            Vice ordförande

Maria L           Sekreterare

Isabelle E        Kassör

Lisa G-F          Ledamot

Jenna E            Suppleant

Margareta E     Suppleant

 

I tur att avgå står: Eva E-L, Isabelle E, Maria L, Margareta E och Jenna E

 

Revisorer har varit Lena R och Anne-Sophie T som ordinarie och

Lars-Inge W som suppleant.

 

Medlemmar

Antal medlemmar var vid årets slut var 79 stycken samt 10 ständiga.

 

Hemsidan

Djurens vänner har en hemsida med adressen: www.djurensvanneruppsala.se

Isabelle E är webbmaster och uppdaterar regelbundet hemsidan samt svarat på inkommen e-post i samråd med styrelsen.

 

Telefonservicen

Under året har Eva E-L skött telefonverksamheten.

Hon har svarat i mån av tid. Eventuella missade samtal har rings upp inom kort.

 

Föreningen har en mobiltelefon med telefonnumret 073-5346289. Det går även att ringa det fasta numret 018-143236 som är direktkopplat till mobiltelefonen.

 

Djurverksamheten

Djurhemmet är stängt tillsvidare.

 

Föreningen har erbjudit djurägare bidrag med 50% vid kattkastration, tandvårsbehandlingar samt till viltfågelmat undr perioden 15 januari- 31 mars 2023 samt

endast viltfågelmat under perioden 1 december 2023 - 31 mars 2024, mot inskickande av kvittokopia.

 

Sammanträden och sammankomster

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 st protokollförda styrelsesammanträden genom gruppsamtal via telefon eller träffar i föreningslokalen.

 

Årsmötet ägde rum torsdagen den 13 april i föreningslokalen.

 

Styrelsen åt på restaurang den 11 december som tack för gott styrelsearbete under året.

 

Föreningslokalen

Lokalen ligger på Vaksalagatan 51. Där har vi våra styrelsesammanträden och andra sammankomster. Där förvaras även vårt föreningsmaterial.

Under sommaren bytte vi lokal till en nyrenoverad på nedre botten i samma fastighet.

 

Tidningen Aktuellt

Fredrik Malmgren ordförande i Riksorganisationen är redaktör för tidningen. Tidningen utges 4 gånger per året. Där vi har informerat om vad som händer och har hänt i Uppsala föreningen.

 

Djurens vilorum

Sedan invigningen 2006 har askan efter 126 sällskapsdjur spridits på minneslunden.

 

Ett gravbrev ifylles vid varje askspridning och djurägaren får information om ordningsföreskrifterna.

En engångssumma, på 200 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar, tas ut vid spridningen av aska. 

Tidsbokning för askspridning eller frågor om minneslunden görs på telefon eller e-post.

Namnskyltar av metall över djurs vars aska är spridda i minneslunden finns nu uppsatta på planket i minneslunden samt i enklare form på anslagstavlan.

 

 

Ekonomisk ställning och resultat

Resultatet av föreningens verksamhet under 2023 och den ekonomiska ställningen vid årets slut framgår av resultatet och balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras

 

Slutord

Vi vill tacka för alla fina insatser från våra medlemmar och andra privatpersoner som engagerar sig för djuren. Det ni gör för djuren är ovärderligt och vi är tacksamma för er varma omtanke och hjälp. Till alla er som skänker gåvor till föreningen eller stödjer oss genom medlemskap vill vi ge vårt varmaste tack, då ni bidragit till att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet för djurens välbefinnande.

 

 

/ Djurens Vänners styrelse i Uppsala, den 15 mars 2024