Verksamhetsberättelse 2016 för Djurens Vänner i Uppsala

 

Styrelsen för Djurens Vänner i Uppsala vill härmed avge följande redovisning för föreningens 49:e verksamhetsår.

 

Styrelsen

Eva Eiserman Lindström    Ordförande

Pia Karlsson                       Vice ordförande

Isabelle Engdahl                 Sekreterare

Lena Roos                           Kassör

Lisa Gustavsson Flygt        Ledamot

Maria Persson                     Suppleant

Lena Engdahl                     Suppleant

Rebecca Karlsson               Suppleant

 

I tur att avgå står: Pia Karlsson, Lena Roos, Lisa Gustavsson-Flygt,

Maria Persson, Lena Engdahl och Rebecca Karlsson.

 

Revisorer har varit Stefan Hamnstedt, Karin Kristiansen som ordinarie och

Lars-Inge Wretman som suppleant.

 

Medlemmar

Antal medlemmar var vid årets slut var 82 stycken samt 18 ständiga.

 

Hemsidan och Facebook

Djurens vänner har en hemsida med adressen: www.djurensvanneruppsala.se

På hemsidan kan man bl.a. läsa om djuren på djurhemmet, djurminneslunden, våra kastreringskampanjer och övriga aktiviteter.

Isabelle Engdahl är webbmaster och uppdaterar regelbundet hemsidan samt svarat på inkomna

e-mail i samråd med styrelsen.

 

Föreningen har även en Facebook sida. Där kan man bl.a. se bilder på djuren på djurhemmet och läsa om vår verksamhet.

Pia Karlsson och Isabelle Engdahl lägger ut material och svarar på inlägg i samråd med styrelsen.

 

Telefonservicen

Under året har Eva Eiserman-Lindström och Pia Karlsson skött telefonverksamheten.

De har svarat i mån av tid. Eventuella missade samtal har rings upp inom kort.

 

Föreningen har en mobiltelefon med telefonnumret 073-5346289. Det går även att ringa det fasta numret 018-143236 som är direktkopplat till mobiltelefonen.

 

Annonsering

Föreningen har annonserat i Uppsala Nya Tidning under året, om våra kastreringskampanjer

samt årsmötet.

 

Djurverksamheten

Djurens Vänner har via hemsidan samt telefon förmedlat omplaceringar av olika djurslag. I de fall vi inte har kunnat hjälpa till har vi hänvisat till Stockholms Hundstall, Föreningen Samvetet, Musses vänner, Hitta katten i Enköping samt olika smådjursföreningar.

 

Den 12 september 2014 invigdes djurhemmet. Djurhemmet består av en omgjord byggbarack med två avdelningar. Den ena avdelningen består av karantän med två burar och i den andra avdelningen finns tre burar med tillhörande rastgårdar.

Djurens Vänner Uppsala är medlemmar och vårt djurhem är anslutet till Djurhemsförbundet- en ideell intresse-& stödorganisation för sällskapsdjur.

 

Föreningen hade under hela april och november månad tillsammans med Svartbäckens veterinärpraktik anordnat kastreringsmånad för han- och honkatter. För ett rabatterat pris har kattägaren fått sin katt kastrerad, ID-märkt och vaccinerad.

Vid dessa två tillfällen har sammanlagt 33 katter behandlats.

 

Sammanträden och sammankomster

Årsmötet ägde rum onsdagen den 31 mars på Kummingatan 18, Uppsala.

Det bjöds på lättare förtäring under mötesförhandlingarna.

 

Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda styrelsesammanträden. Vi har dessutom flera gånger i veckan haft kontakt med varandra.

 

Den 20 november var styrelsen ute och åt middag som tack för det ideella arbetet under året.

 

Representationer

Arken zoo

Den 4 juni stod vi på Arken zoo i Gränbystaden i Uppsala och presenterade föreningen och

dess arbete. Vi delade ut broschyrer och gratismaterial samt sålde lotter. Efter dagens slut blev vi sponsrade med en mängd kattmat och kattsand till katterna på vårat djurhem.

 

Loppis

Den 10 juli stod vi och sålde saker på loppis vid Ulva kvarn utanför Uppsala. Det var saker från våra egna hem och förråd samt matskålar och halsband m.m. som skänkts av Svartbäckens veterinärpraktik. Vi delade också ut broschyrer och gratismaterial samt värvade nya medlemmar. Det blev en mycket lyckad dag.

 

Utbildningsdagar DHF

Djurhemsförbundet bjöd in till utbildningsdagar den 25-26 september på Viking Line M/S Cinderella. Fyra representanter från Uppsala föreningens styrelse deltog under det mycket intressanta och lärorika dagarna.

På programmet:

  • DjurHemsFörbundet fyller 25 år
  • Djurens Ö
  • Djur ID
  • Öppen microfon

 

 

Utbildningsdagar Djv RO

Djurens Vänners riksorganisations utbildningsdagar ägde rum den 19-20 november på djurhemmet i Malmö.

Två representanter från Uppsala föreningens styrelse deltog.

På programmet:

  • Mask, loppor och fästingar
  • Omplacering av hundar
  • Karantän och hygien
  • Övervikt/kastrering och foderval
  • Djurens vänners nya hemsida

 

Djurensdag

Den 4 oktober tände vi ljus samt placerade en blomstergrupp i Djurens vilorum till minne av alla djuren som vilar där.

 

Föreningslokalen

Lokalen ligger på Vaksalagatan 51. Där har vi våra styrelsesammanträden och andra sammankomster. Där förvaras även vårt föreningsmaterial.

 

Tidningen Aktuellt

Fredrik Malmgren i Malmö föreningen är redaktör för tidningen. Tidningen utges 4 gånger per året. Där vi har informerat om vad som händer och har hänt i Uppsala föreningen.

 

Djurens vilorum

Sedan invigningen 2006 har askan efter 64 djur spridits på minneslunden.

 

Ett gravbrev ifylles vid varje askspridning och djurägaren får information om ordningsföreskrifterna.

En engångssumma tas ut vid spridning av aska.

Vi har en mobiltelefon med nummer 0701-431824, dit man kan ringa om man har frågor om minneslunden eller vill boka tid för askspridning.

Lisa G Flygt har svarat i mån av tid. Eventuella missade samtal har ringts upp inom kort.

 

Ekonomisk ställning och resultat

Resultatet av föreningens verksamhet under 2016 och den ekonomiska ställningen vid årets slut framgår av resultatet och balansräkningen. – Se bilaga. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras

 

Slutord

Vi vill tacka för alla fina insatser från våra medlemmar och andra privatpersoner som engagerar sig för djuren. Det ni gör för djuren är ovärderligt och vi är tacksamma för er varma omtanke och hjälp. Till alla er som skänker gåvor till föreningen eller stödjer oss genom medlemskap vill vi ge vårt varmaste tack, då ni bidragit till att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet för djurens välbefinnande.

 

 

/ Djurens Vänners styrelse i Uppsala, den 8 mars 2017