Älskade djur i minneslunden.

De djurägare som så önskar kan få namn, foto och en kort minnestext på de djur vars aska

är spridd i minneslunden. E-maila text och bild till oss så läggs det in på denna sida.

Djurens Vänner i Uppsala lägger bara in namn, djurslag och år om inte ägaren vill annat

Jack. Hund

f. 2008 d. 2008

Gizza. Hund

f. 2006 d. 2014

Tusse. Katt

f. 1996 d. 2013

Rambo. Hund

f. 2002 d. 2013

Urrie. Hund

f. 2001 d. 2013

Lady. Hund

f. 1997 d. 2013

Svante. Hund

f. 2006 d. 2013

Dior. Katt

f. 2004 d. 2012

Zelma. Katt

f. 2008 d. 2012

Misu. Katt

f. 1996 d. 2011

5